Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů a kde ho můžete kontaktovat?                  

Správci Vašich osobních údajů jsou:

- provozovatel e-shopu / prodávající: alfamarka s.r.o., IČ: 03815901, Sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kontakty na www.krasazeny.cz,

Jaký je právní důvod a účel zpracování osobních údajů?

Osobní údaje zaregistrovaných zákazníků používáme k poskytnutí služby, kterou je provozování e-shopu a prodej nákupu zboží, údaje tedy používáme pro zpracování objednávek a plnění kupních smluv.

Osobní údaje účastníků, kteří souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, používáme též k zasílání obchodních sdělení o našich produktech. Osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě pro účely reklamy a obchodních sdělení.

Jaké jsou kategorie zpracovávaných osobních údajů?

Pro účely registrace: osobní údaje uvedené v registračním formuláři, tedy zejména jméno, příjmení, adresa, tel. a emailový kontakt a dále údaje uvedené v objednávkách a komunikací se zákazníky.

Pro účely zasílání obchodních sdělení: emailová adresa

Jaký je rozsah zpracovávaných údajů?

 Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném minimálním rozsahu pro shora uvedený účel.

Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu s ohledem na shora uvedené účely, v případě zpracování z důvodu plnění smlouvy uchováváme osobní údaje 3 roky po skončení smluvních vztahu.

Jsou osobní údaje předmětem automatického rozhodování?

Ne, nad zpracováním osobních údajů má vždy dohled fyzická osoba, i když některé činnosti jsou automatizované. V případě, že bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat plně automaticky, požádáme o Váš souhlas.

Jsou osobní údaje předávány do zahraničí?

Ne.  

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Přijali jsme potřebná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Samozřejmostí je zabezpečení pomocí antiviru, firewallu, pravidelné zálohování a nastavení přístupových práv. Pečlivě chráníme i osobní údaje v papírové formě. Na vyžádání rádi sdělíme podrobnosti. 

Jak probíhá zpracování osobních údajů v programu Ověřeno zákazníky?

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte především následující práva: Právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo odvolat souhlas znamená, že můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů u zpracování založených na souhlasu.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.

Právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které ukládá právní předpis nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu.

Právo podat stížnost znamená, že můžete ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, který, je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice (blíže viz www.uoou.cz)

V případě Vašich žádostí a podání Vás požádáme, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístup neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

V Praze dne 8.9.2020

 

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení