Informace ke zpracování osobních údajů

Kdo bude Vaše osobní údaje spravovat? : alfamarka s.r.o., IČ: 03815901, Sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kontakty na www.krasazeny.cz

K jakému účelu a v jakém rozsahu Vaše osobní údaje zpracováváme? Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu registrace a poskytnutí služby. Jakmile nebudou Vaše osobní údaje potřeba k plnění smluvních povinností, neprodleně je vymažeme. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je uveden v registračním formuláři (jméno, příjmení, adresa, kontakty atd.). Jiní příjemci osobních údajů: budou pouze pro plnění smluvních povinností – předání objednávek. Předání osobních údajů do zahraničí: nebude probíhat.

 Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?  Máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na výmaz všech osobních údajů, které o Vás máme, jakmile jejich zpracování nebude odůvodněno plněním smluvních povinností nebo oprávněným zájmem správce (tedy po zrušení registrace). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu (blíže viz www.uoou.cz). Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat automatizovaně (tj. tak, že by byla zcela vyloučena kontrola fyzickou osobou).

Nahoru